Tone Klev Furnes ved Gustav Vigelands byste av Emanuel Vigeland fra 1896, i Mandal ved brødrenes barndomshjem.

Tone Klev Furnes ved Gustav Vigelands byste av Emanuel Vigeland fra 1896, i Mandal ved brødrenes barndomshjem.
Foto: Nicolai Prebensen, VG.

CV

Tone Klev Furnes 08.03.64

Røsslyngbakken 3

4513 Mandal

Tlf. 97190619

 

Utdannelse:

Universitetet i Oslo:

1983 Examen philosophicum

1985 Engelsk grunnfag

1989 Kunsthistorie grunnfag

1989 Kunsthistorie mellomfag

1990 Klassisk arkeologi grunnfag

1999 Kunsthistorie hovedfag

Høyskolen i Telemark:

2004 Praktisk –Pedagogisk utdanning (PPU)

2005 Spesialpedagogikk

Noroff Instituttet Kristiansand:

1998 Desktop Publishing grunnkurs

 

Praksis:

1992 - 2009: Undervisning og ledelse innen skole- og kulturadministrasjon.

Fra 2009: Kulturrådgiver i Agder og Telemark bispedømme.

 

Faglitterære utgivelser:

Amaldus Nielsen. (1838-1932). Kystens maler. Andresen og Butenschøn. 2000.

En by – fem kunstnere. Fagbokforlaget  2005.

Olaf Isaachsen (1835-1893) Med livet som palett. Fagbokforlaget 2009.

Emanuel Vigeland (1875-1948). Vita.  Dreyers forlag 2013.

Kunst-Kultur. Region Mandal. Mandal kommune. 2000

Medforfatter i Norsk Biografisk Leksikon. Aschehoug og Gyldendal. 2002 og 2003.

Manusforfatter og regi: Amaldus Nielsen. Film for skoleverket. Norsk Filminstitutt 2005 (NFI). www.filmrommet.no

Publisert artikler om kunst og kultur i tidsskrifter og magasiner siden 1990.

 

Produksjoner:

Portrettintervju. September 2000. Amaldus Nielsen. NRK Sørlandet.

Portrettintervju. August 2000. Kunstbyen Mandal. NRK Sørlandet.

Koordinator og deltaker.  Perspektiv. Fjernsyn.  NRK 1. 2003.

Portrettintervju i Kulturbeitet Radio. NRK 2. 2006.

Portrettintervju. Fjernsyn. NRK 1. 2000.

Portrettintervju. Fjernsyn. NRK 1. 2007

Portrettintervju. Fjernsyn. NRK 1. 2009.

Kurator for utstillingen Amaldus Nielsen. Kystens maler. Mandal Bymuseum 2000.

Kurator for utstillingen Amaldus Nielsen. Møte med Lyset. Galleri Tonne, Oslo 2000.

Kurator for utstillingen Olaf Isaachsen (1835-1893). Mandal Bymuseum 2002.

Kurator for utstillingen Amaldus Nielsen og Olaf Isaachsen. Sørlandets Kunstmuseum 2007.

Kurator for utstillingen Amaldus Nielsen. Kystens maler. Vest-Agder museet /Galleri Lista Fyr. 2008.

Kurator for utstillingen Olaf Isaachsen. (1835-1893). Blomqvist Kunsthandel, Oslo  2009.

Portrettintervju. Mai 2009. Olaf Isaachsen. NRK Sørlandet.

Debatt. 10. september 2010. Emanuel Vigeland. NRK 2. Dagsnytt 18.

Kurator for utstillingen Emanuel Vigeland (1875-1948) og Setesdal. Emanuel Vigelands museum Oslo, 2011

Kurator for Amaldus Nilsen og Vestlandet. Utstilling i Hardangermuseene, Kunsthuset Kabuso, 2012.

Kurator for utstillingen Amaldus Nielsen (1838-1932). 175 års jubileumsutstilling. Mandal kommune/Buen kulturhus, 2013

Kurator for utstillingen Emanuel Vigeland (1875-1948). Vita. Emanuel Vigelands museum, Oslo ,2013

Intervju i Kulturnytt om Emanuel Vigeland, NRK radio P2, 2013

Intervju i Kulturhuset om Emanuel Vigeland, NRK radio P2, 2013

Portrettintervju om Emanuel Vigeland, NRK Sørlandet TV, 2013

 

Noen foredrag:

Oslo kommune 2003, 2005,2008, 2010 0g 2012

Sparebanken Sør, Mandal 2001

Rotary Mandal 2010 og 2014

Vest-Agder museet Mandal, 2000, 2005, 2008 og 2013

Senioruniversitetet i Kristiansand, 2012, 2013 og 2014

Mandal Kunstforening 1999

Christianssand Kunstforening 2009

Mandal Historielag 2010 og 2012

Lindesnes Historielag, 2014

Holum Historielag, 2014

Kristiansand folkebibliotek 2009

Vågsbygd Bibliotek 2014

Buen Kulturhus 2013, 2014 og 2015

Mandal Sanitetsforening 2009 og 2013

Mandal kirke 2012

Oscarskyrkan Stockholm 2014

Uranienborg kirke Oslo 2015

Norsk Faglitterær- og oversetterforening, Prosalong 2015

Blomqvist Kunsthandel 2009

Sørlandets Kunstmuseum, 2007 og 2015

Baroniet Rosendal 2014

Setesdalsmuseet, 2015

 

Priser

Tildelt Mandal Kommunes kulturpris 2011

Tildelt Sørlandets Litteraturpris 2014

Tildelt Mandal Byselskaps hederspris 2015

 

Stipend og forskningsmidler

Oslo kommunes Kunstsamlinger (OKK) 1998

Det faglitterære fond (NFF) 2004, 2008, 2010 og 2012

Fritt Ord  2005, 2008, 2010 og 2012.

Norsk-finsk Kulturfond 2009

Kulturdepartementet 2012

Blomstipendet, 2013