(Olaf Isaachsen. Det første Jagtheld. 1875. Privat eie.)

Pressemeldinger

Amaldus Nielsen (1838-1932). Kystens maler. (2000) (pdf)

En by - fem kunstnere. (2005) (pdf)

Olaf Isaachsen (1835-1893). Med livet som palett. (2009) (pdf)

Amaldus Nielsen(1838-1932). Møte med lyset. Film for skoleverket (2009)

Amaldus Nielsen(1838-1932). Møte med lyset. Film for skoleverket (2009)

Pressemelding fra Dreyers forlag (2013)